Перетворений світогляд

Загальні засади ідеології

Основою ідеології Об’єднання став образ Олександра Пересвіта – реальної історичної особи, монаха-воїна, подвиг якого надихнув наших пращурів на перемогу на Куликівському полі.

 Як і тоді, „Пересвіт” виник в умовах занепаду моральних устоїв, економіки, зміни та знищення звичного порядку життя, нравів, значного ускладнення умов існування, і, як результат, – роз’єднання нації. Однак, сучасне роз’єднання набагато глибше – країна розпалася вже не на окремі князівства, області, навіть не на окремі міста. Країна розпалася на окремі сім’ї, окремих людей, які ведуть між собою невпинну боротьбу за право жити під сонцем. А давайте задумаємося, шановні панове. На вашу думку, чи не теж саме на даний час відбувається в нашій країні? Звичайно так! Ось Вам наглядні приклади: політики у Верховній Раді готові вбивати один одного за можливість набити собі якнайбільше кишені та зробити так, як буде краще лише їм, не зважаючи на інтереси народу; брат  готовий відібрати в брата останнє, а діти вбивають власних батьків...   А чи не вважаєте Ви, що варто зупинитися, задуматися, що ми робимо, як ми живемо, що робимо корисного для себе та своєї держави, адже роблячи добру справу для країни, ми покращуємо життя для себе.

 Ви ніколи не задумувалися над тим, чому ми так живемо, чому в країні безлад? А  причина проста: потрібно кожному почати з себе – нам заважають лише внутрішні вороги – це егоїзм, лінь, заздрощі, невігластво, неосвіченість тощо – у кожного свій. Адже тільки вони не дають нам зробити жертву на благо держави – зусиллями, часом, грішми, благополуччям, а може й життям на тих ділянках, що доручила нам доля – в економіці, сільському господарстві, у владі тощо. Адже очевидно, що тільки такою жертвою ми зможемо змінити становище у країні на краще.

 Боротьба з внутрішнім ворогом може повернути нас обличчям до потреб держави. Доказ – сучасна історія „Пересвіту”. Спочатку ідея виникла як бажання звільнення від влади над собою власних слабкостей. Однак вже перші кроки у цьому напрямку дозволили думати окрім власних потреб і про інших людей та країну.

 Отже, ідеологія „Пересвіту” базується на двох основних поняттях – „боротьба з рабством власного „я” (Перетворення Світо-     гляду ) та Три Цінності.

 Боротьба з рабством власного „я” (Перетворення Світогляду) є ключем до розуміння Шляху. Цей принцип закладений навіть у самому слові Пересвіт – ПЕРЕтворитиСВІТ. Боротьба з вадами власного тіла, слабкостями душі за осягнення Духу є Шляхом, достойним Воїна.

 Однак звільнення від рабства власного „я” не є самоціллю. Адже можна позабивати собі цвяхів та ходити і терпіти, або все життя копати рів метр шириною та метр глибиною через увесь Київ все. Але кому від цього хоч якась користь!

  Наше завдання, завдання сучасного „Пересвіту”, – підняти націю з колін, дати силу, зміцнити дух, змусити відірвати очі від власної тарілки та подивитися на країну, бо як говорив Старовойт Петро Федорович: „Сину, краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах”.

Три цінності – основа ідеології Пересвіту

  В основу ідеології „Перетвореного Світогляду” покладено виховання поваги до трьох людинотворчих цінностей: Батьки, Батьківщина, Вчитель. Існує маса теорій про виникнення людства і найпоширеніші з них дві:  

 - теорія сера Чарльза Дарвіна, за якою ми з вами пішли від мавп;

 -  релігійна, за якою людину створив Бог.

 Вчення Перетвореного Світогляду ні в якому разі не хоче зганьбити ні науковців, ні представників духовенства. Через це заявляє, що кожного з нас створили мама і тато. З цього випливає перша людинотворча цінність – Батьки.

 Після нашого народження ми опиняємося у первинному середовищі: чи то на якомусь острові, чи то в цивілізованому суспільстві – але це вже є якийсь соціум, тобто середовище, помешкання, де ми від народження до успіня маємо можливість  самореалізуватися. З вище сказаного випливає друга людинотворча цінність – територія, де людина має можливість самореалізуватись, і зветься вона Батьків- щина.

 І нарешті, як достойно прожити життя, не порушуючи законів Божих, перебуваючи у гармонії з природою. Відповідь на це дає третя людинотворча цінність – Вчитель.

 Символіка „Пересвіту”

 В основу символіки „Пересвіту” покладено образ православного монаха-воїтеля –  Олександра  Пересвіта, який ціною власного життя переміг монгольського батира Челубея  під час Куликівської битви. Проте символізує ця фігура не просто історичний образ, а одвічну боротьбу добра і зла, світлого і темного. Пересвіт у правій руці тримає меч, що символізує грубу фізичну силу, а в лівій, біля серця, тримає Біблію, що символізує високу духовність і розум. Проте і перше, і друге є лише правою і лівою руками одного організму, що говорить про те, що завжди і в усьому повинна бути гармонія.

 Ось так і  „Пересвіт”, духовністю у лівій руці не дає волю грубій фізичній силі, що у правій руці, а мечем не дає зганьбити Біблію. Тут же має місце і гра слів в українській мові „Пере” – „Світ” – що означає Перетворений Світогляд.

      Бойове мистецтво як шлях формування особистості

 Будь-яка ідеологія повинна мати своє матеріальне чи фізичне втілення, особливо це стосується тієї, яка претендує на чільне місце у розвитку суспільства, зокрема і українського. Таким матеріальним втіленням для ідеї Перетвореного Світогляду стали учні, які вже зараз виховуються та живуть згідно постулатів Пересвіту. Але окрім цього Пересвіт – це система, яка дає змогу людині окрім фізичного та духовного виховання стати соціально та суспільно корисною, дає можливість для самореалізації у сфері, де зможуть найкращим чином проявитись здібності. Саме тому створено ряд організацій, які дають змогу учням працювати одразу по закінченню навчальних закладів за спеціальністю, яку вони для себе обирають. Специфіка такого виховання дозволяє дитині бачити перспективи майбутнього розвитку та можливий результат роботи над собою.

 Фізично здорова нація може дати дієздатне військо, сила якого має бути в загальнодержавній ідеї, бо тільки так молоде сучасне, вирощене на голлівудському кіно, покоління стане на захист Батьківщини та буде стояти за неї до смерті. Має бути створена струнка система військової і навіть довійської підготовки, що дасть змогу виховувати молодь у війсь-ково-патріотичному дусі, закладати змалечку основи воїнського духу, а не занепадницький настрій і зневіру у власних силах. Якщо у минулому наша нація знала практику військового виховання, то чому зараз не використовувати ці знання, вписуючи їх у сучасність та виокремлюючи можливі помилкові постулати. Запорізька Січ дала приклад того, що можливе таке виховання, а, тим більше, дивлячись на це з висоти минувших століть, можна сказати, що для вдосконалення системи такого виховання потрібно внести корективи щодо підготовки та розвитку жінки, тому ми не можемо виключити її із системи виховання.

 В основі виховної системи Школи бойових мистецтв Перетвореного Світогляду „Пересвіт” лежить сплав унікальної техніки реконструкції душі та устремління її до висот духу, що дає нам православ’я, та не менш унікальної виховної роботи, що дають бойові мистецтва.

 На початковому етапі спортивний клуб „Пересвіт” складався із виключно чоловічих груп, але у ході роботи та формування ідеологічної бази стало зрозумілим, що неможливе повноцінне функціонування ідеї без участі у ній жінки, для фізичної підготовки якої була створена окрема програма тренувань, направлена на всебічний розвиток притаманних жінці якостей, а тренування містили і вправи на силу, реакцію для подальшого вивчення прийомів самозахисту. Ми не можемо не звертати уваги на роль жінки в українській історії, адже жінка народжує дітей, продовжуючи тим самим рід, виховує їх у дусі певної ідеології. Отже, майбутнє ідеї Перетвореного Світогляду не можливе без неї. Жінка сама має йти і жити Шляхом, тільки тоді вона зможе виховати та подарувати світу справжніх Воїнів (і чоловічої, і жіночої статі). Надіюсь, нікого не лякає слово „воїн”, адже це стан душі людини, здатність до боротьби і сама боротьба із рабством власного ”Я”. Тільки змінивши себе, ми зможемо змінити і світ навколо себе. Ідея перетворення світогляду людини – це можливість змінити не саму сутність людини, а ті негативні нашарування, що виникають у результаті постійної тісної взаємодії із оточуючим середовищем, зокрема і з суспільством.

 Роль та завдання Пересвіту полягає у тому, щоб на фоні сучасного заполонення псевдо істинами, повернути та відродити ті прийнятні та властиві українському народові споконвічні та рідні душі поняття, що передавались із покоління в покоління, вливаючись з молоком матері. Дати їм нове життя шляхом їх реалізації в учнях, послідовниках Перетвореного Світогляду. Нам необхідно якомога швидше показати людям на власному прикладі, що існує Честь, Совість, Мужність, Любов, що можливо жити в мирі з оточуючим середовищем, виконуючи поставлені завдання на благо власної Батьківщини. Це буде стосуватись будь-чого – політики, бізнесу, навчання, спорту та ін. Адже у будь-якій справі людина, яка обрала для себе цей шлях, повинна бути майстром. І ті, хто повірить у можливість власного, а потім і загального перетворення, підуть цим же шляхом, шляхом світоглядних перетворень.

 Отже, система та техніки саморозвитку бойових мистецтв, що їх А.П.Старовойт отримує від своїх вчителів, у поєднанні з життєвою мудрістю та морально-етичними цінностями нашої землі і є виховною системою Пересвіту.

Сім’я  як основа суспільства

 В основі кожного суспільства лежить сім’я. Сім’я – як невеличкий автономний механізм, здатний на самовідтворення.

 Проте основою кожної сім’ї є особистість. Особистість – це також складний механізм зі своїм багажем морально-етичних норм, звичок, бажань тощо.

 Для чого потрібне вчення Перетвореного Світогляду у сімейному вихованні? Дуже просто, для того, щоб узгодити дії індивідумів (особистостей) до правильних дій у сім’ї. Саме сім’я являється основою будь-якого здорового суспільства.

 Це так само, як у машинобудуванні. Можна довго сперечатись, який автомобіль кращий „Мерседес”, „БМВ” чи „Ауді”. Як кажуть: „На вкус и цвет товарища нет”. Проте, навряд чи коробка передач від „Мерседесу” підійде до „БМВ”, і навпаки. І це аж ніяк не  значить, що один автомобіль гірший за інший. Ось так і тут, вчення координує морально-етичні норми у відносинах між людьми у певній системі координат.

 Адепти Перетвореного Світогляду не гірші і не кращі від інших, проте правильно закладені в особистість правила формують міцну сім’ю, а міцна сім’я формує міцне суспільство.

      Шлях Воїна. Вхід

З тим, хто рушив шляхом Воїна,

да прибуде благословення Господа нашого.

Нехай міцними стануть Сили Духу твого,

щоб зміг ти очистити душу свою

від страху, злоби та заздрощів.

Нехай тіло твоє стане, як криця,

щоб зміг ти присікати зло та зберегти

від нього своїх братів.

Нехай енергія твоя буде невичерпною, як Всесвіт,

щоб вистачило її на весь твій нелегкий шлях.

Нехай не відвернуть тебе від обраного шляху

ані біль, ні страх, ні навіть смерть.

І знайдеш ти радість і благословення у Трьох Цінностях:

 в Батьках,

                          в Батьківщині,

                                                        в Учителі.

 

Рекомендації до Шляху Воїна

 1. Не обіцяйте нічого. Навіть якщо Ви на 100 % впевнені у виконанні тієї чи іншої справи, не обіцяйте нічого.

 2. Не беріть на себе обов’язки, які Ви не зможете виконати.

 3. Якщо Ви про щось говорите, говоріть про це так, неначе Ви знаєте про це все, що тільки можна знати, хоча насправді Ви не знайомі з цим зовсім.

 4. Якщо Ви за щось беретесь, не має значення за що: миття посуду, прибирання в кімнаті тощо, робіть це так, неначе у вашому житті більш не буде такої можливості, і пам’ятайте, прибираючи кімнату, Ви прибираєте свою свідомість.

 5. Звільняйтесь від шкідливих звичок і пам’ятайте, що навіть звільнення від них є ніщо в порівнянні з розумінням та потребою звільнення.

 6. Позбудьтесь власної значимості для того, щоб звільнитись від кордонів, які накладають на нас своїми думками оточуючі. З кожним днем звільняйтесь від неї, і з часом Ви станете непередбачені та недосяжні для них. А що найголовніше, Ви зможете бути самі собою і вже не будете вилазити зі шкіри у погоні за самообманом і підтримкою враження, що склалось про Вас.

 7. Відкиньте свою гординю, бо саме вона заважає нам самовдосконалюватись. Прислухайтесь до себе і Ви відчуєте, що кожен раз, як тільки ви збираєтесь зробити щось корисне, хтось з глибини Вашої свідомості промовляє до Вас, що не варто цього робити, що Ви і без того дуже розумна і гарна людина. Збираючись на тренування Ви будете відчувати, наприклад, що у Вас на це не має часу або Ви себе погано почуваєте, чи навіть захворіли. Відкидайте ці думки, і кожен раз по закінченню тієї чи іншої справи Ви будете відчувати насолоду найбільшої з перемог – перемоги над собою.

 8. Усвідомте, що смерть – це найкращий порадник людини. Якщо Вам погано, розгляньте свій стан з точки зору смерті, і вона скаже вам, чого варта Ваша справа. Ви відчуєте на скільки нікчемні Ваші проблеми у порівнянні з нею. Всі безглузді ситуації відпадуть після вашого звернення до цього порадника.

 9. Навчіться брати відповідальність за свої дії. Не має значення, що Ви робите. Важливо те, щоб Ви пам’ятали: за все прийдеться відповідати. А значить ви повинні чітко усвідомлювати, що робите, і бути готовим навіть вмерти за це.

 10. Не відміняйте своїх рішень. Доводьте справи до кінця. Пам’ятайте, у світі, де щоденно за кожним з нас полює смерть, немає рішень великих і маленьких. Є рішення, перед ним добре все зважте, але, прийнявши  його, не відміняйте, інакше Ви ніколи не досягнете стабільності, навіть у собі.

11. Прийнявши рішення, Ви повинні бути твердим у його виконанні, не даючи жодного шансу „випадку”.

12. Ніколи не беріть від життя більше, ніж вам потрібно. Ніколи не відкушуйте більше, ніж зможете проковтнути.

13. Не підкоряйте своє життя розкладу, інакше Ви будете досяжні для всіх. Якщо хочете їсти – їжте, якщо хочете спати – спіть. Спробуйте за розкладом ходити в туалет чи, наприклад, дихати. Або відміряйте скільки потрібно зробити кроків від вашої домівки до роботи і щоденно намагайтесь зробити одну й ту саму кількість. Розклад робить Вас здобиччю.

14. Намагайтесь змінити світ. Але пам’ятайте, Ви не зміните його ні на йоту до тих пір, поки самі не змінитесь. А найскладніше у цьому процесі – дійсно усвідомити те, що Ви повинні змінитись. А все через те, що у нас дуже багато особистої значимості, гордині та небажання прийняти собі за порадника смерть. Але зміна, як і смерть, повинна настати миттєво і безповоротно.

15. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Не думайте, що попереду безліч часу і Ви все встигнете. Не займайтесь самообманом, „завтра” може і не настати.

16. Не жалійте себе. Не перетворюйте своє життя на оплакування того, як Вам погано. Увійдіть у настрій Воїна і зрозумійте, що Вам ніхто нічого не винний. І все, чого Ви варті,  Ви самі повинні взяти від життя, бо немає ніякого сенсу сидіти і скиглити, як Вас не розуміють і не цінують. Якщо Ви варті кращого, візьміть відповідальність за свої дії і не підкоряйтесь ідеї, що Ви лише пилинка, яку несе ріка життя, і у Вас немає шансів на спасіння. Якщо Ви не позбавитесь саможалю, то ніколи не здобудете силу Воїна.

17. Не показуйте своїх емоцій. Щоб не відбувалось, будьте завжди спокійним і стриманим.

18. Не ображайтесь на оточуючих. Воїна можна поранити, навіть вбити, але образити не можна. Ви повинні зрозуміти:  все, що відбувається, – це певний збіг обставин, це полювання смерті на Вас, це хижак, який нападає серед лісу. Ви можете або захиститись, або загинути, і повірте, Вам і в голову не прийде на нього ображатись. Отже, образа – це пуста трата емоцій. Не дарма ж кажуть: „Якщо тебе образили – пробач. Не можеш пробачити – забудь. Не можеш забути – вбий. Не можеш вбити – пробач”.

19. Світ – це тільки наше бачення його, не більше і не менше. Але воно тільки наше, до того ж у кожного своє. Через це такі поняття як добро і зло, брехня та правда настільки відносні, що роблячи добро, ми навіть самі того не знаючи можемо робити зло. А через це, немає значення, що Ви робите, головне, щоб Ви повністю брали на себе відповідальність за свої дії.

20. На жаль, справжніми ворогами можуть стати тільки по-справжньому близькі люди, тому намагайтесь бути більш недосяжними, звільняйтесь від власної значимості, бо люди – дуже підступні та безжалісні. І що найстрашніше, вони все роблять свідомо.

21. Будьте бездоганними у всьому не тільки тоді, як збираєтесь щось зробити, а й у повсякденному житті, тому що це є невід’ємна частина Вашої поведінки.

22. І чим ретельніше Ви будете ставитись до виконання якоїсь справи, тим більше у Вас шансів стати людиною.

23. А пізнавши це, Вам буде всеодно, чим займатись, тому що до будь-якої справи Ви будете ставитись старанно, з розумінням. Отже, Ви будете професіоналами на своєму місці.

24. Слідувати Шляхом Воїна дуже важко. Але якщо Ви вже увійшли у цей стан, ніхто  не зможе змусити вас діяти наперекір собі, Ваші дії будуть, неначе виживання у дикій природі, а значить будуть найбільш оптимальними.

25. Говорити про Шлях Воїна – це всерівно, що розповідати, як пахнуть троянди. Треба просто взяти і понюхати.

Визначення основних філософських термінів

Недіяння – це вміння пристосовуватись до обставин, які не можна змінити.

Бездіяння – це небажання змінювати обставини, які потрібно змінювати.

Наполегливість – це вміння досягати мети, аналізуючи власні дії і враховуючи обставини.

Впертість – це бажання досягнути мети без аналізу власних дій і незважаючи на обставини.

Совість – це фільтр, через який проходить реакція людини на обставини.

Вірність – це здатність точно використовувати набуті знання.

Відданість – це здатність дотримуватись того чи іншого життєвого принципу.

Самореалізація – це відчуття рівноваги між бажанням і можливістю.

Свідомість – це наявність адекватної реакції або здатність адекватно (загальноприйнятим поняттям) оцінювати і реагувати.

Система – це автономний послідовний набір дій, що приводить до результату.

Перетворена Свідомість – це містична дія, що відбувається зі свідомістю практикуючої бойове мистецтво людини, що приводить до правильного розуміння законів Всесвіту.

Любов – це стан, в якому присутні чотири складові частини: Віра (довіра), Прощення (вседозволенність),  Самопожертва і Участь.

Ненависть – стан протилежний до стану любові.

Ревність – це патологія турботи.

Страх – це інстинкт самозбереження.

Боязнь – патологія страху.

Воля – це наявність сили не залежати від обставин.

Свобода – це можливість самостійно приймати рішення.

Лінь – відсутність сили реалізовувати бажання.

Вміння – це знання плюс практика.

Досвід – це вміння помножене на час.

Майстерність – це підсвідоме використання досвіду.